Održivost Florim

Svijet u kojem živimo mijenja se iz dana u dan a ljudi neprestano stvaraju i nude nove estetske ideje.

Održiva proizvodnja cilj je talijanske tvornice keramike Florim koja je u tome predana od početka djelovanja. Osim designa, Florim ulaže veliku pozornost i na cjelokupnu održivosti.

Treba naglasiti važnost održivosti u svim segmentima pa tako i u odabiru obloga za unutarnje i vanjske prostore. U tome tvrtka Florim neporgešivo vodi u sektoru obloga.

Održivost se kod Florima nalazi već u samim počecima proizvodnje kod odabira materijala kojeg se preradom pretvara u visokokvalitetan proizvod.

Faza proizvodnje je najvažniji dio stvaranja cjelokupnog životnog ciklusa materijala, a također je i ona nad kojom tvrtka može imati najveću kontrolu.

Proizvodni pogoni koji daju identitet materijalima uvijek su ključni čimbenik pri dizajniranju inovacija, kao i relativni procesi. I upravo se u preobrazbi ovih područja često postiže prava promjena.

Kako se postiže kontrolirana proizvodnja?

Korištenjem obnovljivih izvora energije i vodećih tehnologija, tvornice mogu postići izvanredne performanse smanjenja utjecaja na okoliš.

Najznačajniji ekološki pokazatelji proizvodnog ciklusa su odabir sirovina i izbjegavanje otpada, količina utrošene vode i energije atmosferske emisije, minimalno stvaranje proizvodnog otpada i emisija buke, itd.

Postizanje održivosti

Tijekom posljednjih nekoliko godina sve je više u upotrebi građevinski materijal napravljen od otpadnih proizvoda.
Tako se koristi npr. reciklirani beton, drvo, gipsana žbuka, opeka…

Najpoznatiji materijal za recikliranje je plastika koja se pojavljuje u novim oblicima jer se lako može reciklirati za mnoge građevinske sustave s pozitivnim učincima na ekonomsku održivost projekata.

Napokon, i keramika je postala jedan od materijala koji se uspješno recikliraju i tako je potvrdila svoj status jednog od održivih proizvoda s najboljim učinkom trenutno dostupnih površinskih obloga. Keramika je postigla održivost zahvaljujući dugotrajnom istraživanju i radu na inovacijama u proizvodnim procesima, što je rezultiralo kontroliranim korištenjem prirodnih resursa i sve boljom uštedom energije, uz zadržavanje izvanrednih tehničkih svojstava svih proizvoda.

Međutim, kao i kontrola sirovina, stvarna održivost mjeri se kroz cijeli životni ciklus materijala, uzimajući u obzir njihov prosječni životni vijek i trajnost, odlaganje i recikliranje.

Procjena održivosti se vrši praćenjem, korak po korak, od ekstrakcije sirovina kroz sve aktivnosti pretvorbe i transporta i – nakon korisnog vijeka proizvoda u obliku ekonomske imovine – do povratka na zemlju u obliku otpada.

Procjena životnog ciklusa trebala bi procijeniti cijeli sustav zgrade, uzimajući u obzir njegovu potrošnju energije u svim njegovim fazama izgradnje, za proizvodnju građevinskih materijala i komponenti, za prijevoz materijala od proizvodnih pogona do gradilišta, za gradnju, tijekom operativne faze, za grijanje i proizvodnju tople vode, za cjelokupno upravljanje zgradom te naposljetku u fazi rušenja zgrade i zbrinjavanja materijala koji ostaje nakon rušenja.

Odabir keramike dio je ispravnog projektantskog pristupa, koji sagledava cjelokupni životni ciklus djela, jedinu moguću viziju za odgovoran odnos prema budućnosti prostora i teritorija u kojima živimo.

Mineralno podrijetlo porculanskog kamena i procesi s malim utjecajem na okoliš

Procjena životnog ciklusa proizvoda počinje od ekstrakcije i obrade sirovina. Ploče od kamena proizvode se od gline, feldspat pijeska i kvarcnog pijeska, svih materijala uobičajenih u Zemljinoj kori. Za te materijale ne postoji opasnost da će se potrošiti, za razliku od nekih vrsta kamena.

U skladu sa zakonodavstvom svih zemalja proizvođača, postoje planovi iskopavanja i sanacije kamenoloma kako bi se izbjegle radikalne promjene krajolika i osiguralo ponovno pošumljavanje velikih površina.

Proizvodnja porculanskog kamena Florim nema značajan utjecaj na teritorijalnu biološku raznolikost, budući da se tvrtka nalazi u Fiorano Modeneseu, u keramičkoj četvrti Sassuolo.

Velika pažnja se posvećuje odabiru dobavljača sirovina koje se koriste u mješavinama crijepa, koji su dužni surađivati ​​s tvrtkom u potpunoj zaštiti ekosustava i bioraznolikosti.

Florim je također aktivirao digitalnu platformu za upravljanje podacima o podrijetlu sirovina (lokacija kamenoloma, udaljenost od tvornice, tehnički listovi itd.).

Jake strane proizvodnje kamena su:

  • Korištenje prirodnih sirovina s malim utjecajem na okoliš;
  • Proizvodni proces s visokom kvalitetom i ekološkim performansama;
  • Manja potrošnja pitke vode;
  • Manje stvaranje otpada i ostataka tijekom obrade i optimalno recikliranje otpada;
  • Dugotrajnost površina bez potrebe za posebnim održavanjem;
  • Mali utjecaj na okoliš u slučaju uklanjanja materijala i odlaganja na odlagalište.

Voda je temeljni sastojak u proizvodnji, koristi se i kao sirovina za tijelo pločica i za pranje postrojenja

Florimu nema utjecaja na okoliš od ispuštanja otpadnih voda jer se sva voda iz proizvodnog ciklusa ponovno koristi. Na lokaciji Fiorano je instaliran spremnik za prikupljanje kišnice koji obnavlja taj resurs i optimizira korištenje kao izvora vode unoseći je u proizvodni proces.

Florim već mnogo godina naporno radi na smanjenju utjecaja svojih proizvodnih operacija na okoliš

To je bilo i dalje je moguće zahvaljujući korištenju njegovih istraživačkih laboratorija, brojnim vještinama njegovih zaposlenika i stalnim ulaganjima. U proteklih šest godina tvrtka je uložila preko 40 milijuna eura u zaštitu okoliša i resursa. Od nove fotonaponske elektrane do novih procesa oporabe otpada, tvrtka je uspjela zadržati nisku upotrebu resursa unatoč rastu proizvodnje.

Svi otpadni proizvodi su optimizirani

Drugi važan aspekt proizvodnog sustava je stvaranje otpada od prerade. Otpadni spaljeni materijal, bilo da potječe kao otpad od proizvodnje ili od rušenja, klasificiran je kao agregat prema trenutnom zakonodavstvu, a njegova kemijska inertnost potvrđena je laboratorijskim ispitivanjima.

Zahvaljujući svojim geotehničkim i ekološkim karakteristikama, može se ponovno koristiti u građevinskim projektima i projektima izgradnje cesta kao alternativa tvrdoj jezgri iz kamenoloma.

 

Florimove proizvode možete pronaći u salonima keramike Mariner na otoku Krku i u Viškovu.

Podijeli:

Povezane objave